Start

Zarząd Dróg Powiatowych
w Stalowej Woli

ul. Przemysłowa 6
37-450 Stalowa Wola

tel/fax: 15 844 46 31

zdp@stalowowolski.pl

utrzymujemy
nawierzchnie dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
opracowujemy plany
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
oraz drogowych obiektów inżynierskich
wydajemy
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg
oraz koordynujemy roboty w pasie drogowym
prowadzimy
ewidencję dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów, promów
oraz zapewniamy bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich
wykonujemy roboty
interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające oraz przeprowadzamy okresowe kontrole stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
Previous slide
Next slide

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

jest jednostką organizacyjną
przy pomocy której Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych.

ZDP działa na podstawie statutu.