Drogi

WYKAZ DRÓG

POWIAT STALOWOWOLSKI

z podziałem na Gminy

Nr drogi Relacja Długość drogi [km]
Miasto Stalowa Wola
10 25 R ul. Mickiewicza 0,760
10 25 R ul. Żwirki i Wigury 0,370
10 25 R ul. Poniatowskiego 2,344
10 24 R ul. Popiełuszki 1,375
10 24 R ul. Czarnieckiego 2,174
10 28 R ul. Niezłomnych 1,196
10 27 R ul. Klasztorna 0,780
10 27 R ul. Przemysłowa 1,325
10 27 R ul. Bojanowska 6,605
10 26 R ul. Jagiellońska 0,194
25 02 R ul. Dąbrowskiego 0,502
10 18 R ul. Ogrodowa 2,037
2600 R ul. Jaśkiewicza – dojazd do szpitala 0,070
2601 R ul. Komisji Edukacji Narodowej 0,432
Gmina Bojanów
10 27 R Stalowa Wola – Przyszów 3,057
10 29 R Stalowa Wola – Burdze 2,454
10 30 R Grębów –Stany 7,744
10 31 R Stany – Maziarnia – Nisko 11,920
10 32 R Załęże – Korabina 4,816
10 33 R Bojanów – Śpie 2,461
10 34 R Krzątka – Trzosowa Ścieżka 1,268
10 35 R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart 4,015
Gmina Pysznica
10 19 R Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa 12,966
10 20 R Brandwica – Jastkowice 3,111
10 21 R Jastkowice – Stalowa Wola 2,737
10 22 R Spokojna – Jastkowice 15,232
10 23 R Pysznica – Piskorowy Staw 6,240
10 24 R Stalowa Wola – Pysznica 1,967
25 05 R Ziarny – Sudoły – Stalowa Wola 3,162
Gmina Radomyśl n/Sanem
10 05 R Antoniów – Chwałowice 9,387
10 06 R Radomyśl – Skowierzyn 1,468
10 08 R Modliborzyce – Rzeczyca Długa 1,286
10 09 R Czekaj Pniowski – Pniówek 1,388
10 10 R Czekaj Pniowski – Nowiny 3,115
10 19 R Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa 1,300
Gmina Zaleszany
10 06 R Radomyśl – Skowierzyn 0,246
10 11 R Kawęczyn – Skowierzyn 3,490
10 12 R Zaleszany – Zbydniów 9,554
10 13 R Zbydniów – Turbia 7,966
10 14 R Dojazd do stacji PKP w Zbydniowie 0,425
10 15 R Jamnica – Zbydniów 5,125
10 16 R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie 3,736
10 17 R Zaleszany – Zabrnie 2,263
10 18 R Agatówka – Stalowa Wola 1,771
Gmina Zaklików
10 01 R Gościeradów – Zdziechowice 5,490
10 02 R Budki Dolne – Zdziechowice 7,620
10 03 R Zdziechowice – Potoczek 2,980
10 04 R Zaklików – Borów 10,850
10 07 R Lipa – Gielnia 4,185
10 08 R Modliborzyce – Rzeczyca Długa 7,264
OGÓŁEM: 194,223