Wnioski i dokumenty do pobrania

WNIOSKI I DOKUMENTY DO POBRANIA

 • ZJAZDY
 • Remont zjazdu (zał. 1)
 • Budowa / Przebudowa zjazdu (zał. 2)
 • Zajęcie pasa w celu prowadzenia robót przy zjeździe (zał. 3)
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji (zał. 4)

 

 • URZADZENIA W PASIE DROGOWYM
 • Zgoda na lokalizację nowych urządzeń / przebudowę istniejących urządzeń (zał. 1)
 • Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i prowadzenie robót (zajecie pasa) (zał. 2)
 • Awaryjne zajecie pasa (zał. 3)
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji (zał. 4)

 

 • PRZEJAZDY NIENORMATYWNE
 • Wniosek dla kat. II  (zał. 1)

 

 • ROSZCZENIA DOTYCZĄCE LIKWIDACJI SZKÓD